STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Aktuální projekty

Skalná – Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD

Vlastní stavba zahrnuje dvě akce:

„Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná“

„Skalná, úprava vjezdu a částečné rozšíření ulice Polní“

Investorem je Město Skalná. Práce budou zahájeny na podzim 2017 a dokončeny v létě 2018.


HABARTOV - STAVEBNÍ ÚPRAVA KOMUNIKACE HORNICKÁ

V srpnu 2017 byly zahájeny stavební práce na úpravě komunikace Hornická v Habartově. Investorem stavby je Město Habartov.

Stavba spočívá v celoplošné rekonstrukci ulice Hornické včetně výměny stávající dešťové kanalizace a veřejného osvětlení a vodovodu.


Obytná zóna Dolní Hraničná na p.p.č. 4/2, 26/2 a 396/1 v k.ú. Dolní Hraničná, Pomezí nad Ohří

Stavební práce byly zahájeny v červenci 2017, investorem je  Obec Pomezí nad Ohří.

Předmětem je výstavba komunikace zajišťující napojení nové zástavby na veřejnou dopravní síť. OZ bude dopravně napojena novým sjezdem ze stávající silnice III/2142 a komunikace bude řešena v charakteru obytné zóny. Současně bude provedeno nové veřejné osvětlení.


Buškovice – Hlubany, převedení splaškových vod

Stavba bude zahájena na jaře roku 2018, investorem stavby je Město Podbořany.

Účelem stavby je převedení splaškových vod z Buškovic do Hluban, v první etapě těch, které natékají do jímky na vyvážení, následně z celých Buškovic.
Předmětem stavby je kanalizační výtlak PE DN 80 - 1431,84 m, gravitační kanalizace KTH DN 250 - 147,9 m. 


Rekonstrukce místní sítě Aš, ul. Šaldova + 2

Investorem stavby je GasNet s.r.o..

Jedná se o výměnu NTL plynovodů a přípojek v Aši, ul. Janáčkova, s převedením přípojek na STL plynovod - ul. Šaldova a Klicperova.

Rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek probíhá v koordinaci se stavbou rekonstrukce komunikace a chodníků.  

Optimo consulting s.r.o.