STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Aktuální projekty

6. etapa výstavby RD ve Vintířově

V srpnu 2016 zahájíme stavební práce na výstavbě 6. etapy technické vybavenosti pro výstavbu RD ve Vintířově. Investorem stavby je Obec Vintířov.

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných domů v severovýchodní části zastavitelného území obce na rozvojové ploše severně od průjezdního úseku silnice Chodov - Vintířov. Dopravní infrastrukturu tvoří prodloužení a propojení stávajících místních komunikací. Nové parcely pro výstavbu RD budou dopravně připojené z navržené komunikace. Přístup pěších je po chodníku podél silnice a dále prostorem obytné zóny. Místní komunikace bude osvětlena veřejným osvětlením 

Optimo consulting s.r.o.