STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Aktuální projekty

Chodník podél PK III/2175 přes obec Podhradí - 1. etapa

 Investorem je Obec Podhradí. Práce byly zahájeny v březnu 2019, termín dokončení je 19.8.2019.


Lomnička – vodovod a kanalizace

Investorem stavby je CHEVAK Cheb, a.s..

Stavba spočívá ve výstavbě vodovodu a kanalizace v obci Lomnička. Termín dokončení stavby je konec roku 2019. 


Kanalizace a ČOV v místní části Děbolín města Jindřichův Hradec

Stavební práce byly zahájeny v prosinci 2018, investorem je  Město JIndřichův Hradec. Termín dokončení stavby je 08/2020.

Projekt řeší vybudování splaškové kanalizace a částí dešťové kanalizace a vodovodu obci Děbolín a vybudování biologické ČOV na splaškové kanalizaci obce. Pro zajištění provozu ČOV k ní bude vybudována příjezdová komunikace, splaškové kanalizační potrubí, přípojka vody, propojovací potrubí a odpad s výustním objektem do potoka. Areál budoucí čistírny bude oplocen a osvětlen. 


Rekonstrukce STL Český Krumlov ul. Objížďková a propoj v ulici Tovární

Investorem stavby je E-ON Distribuce, a.s. .

Jedná se o výměnu STL plynovodu v ulici Objížďková, Český Krumluv. Realizace stavby proběhne v měsících 03 a 04/2019. 

Optimo consulting s.r.o.