STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Kanalizace tlakové a gravitační a kanalizační přípojky.

Potrubí a tvarovky

 • Materiály

  • Kameninové roury a tvarovky
  • Litinové roury, tvarovky a příslušenství
  • Sklolaminátové roury a tvarovky
  • Betonové a železobetonové roury
  • Plastové systémy
  • Hladké PVC, PP 
  • Korugované PVC, PP, PE
  • Žebrované PP

Revizní šachty, domovní revizní šachty, poklopy

 • Materiály

  • betonový program
  • plastové

Odvodňovací systémy ( odvedení povrchových vod )

 • Materiály

  • Liniové odvodňovací žlaby
  • Betonový program
  • Plastový program
  • Retenční nádrže
  • Horské vpusti
  • Uliční vpusti
  • Drenážní potrubí

Žumpy, jímky, septiky


Odlučovače ropných látek


1.
2.

 

Optimo consulting s.r.o.