STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Kanalizace

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

BOGL a KRÝSL, k.s. odštěpný závod Dobřany

2009

II/171 Sušice, Chmelenská ulice

 • Více informací o projektu

  Předmětem stavby byla výstavba vodovodu a kanalizace ve Chmelenské ulici v Sušicích. Kanalizace včetně přípojek byla postavena o délce 953m. Splašková kanalizace byla vystavěna z potrubí KT DN (300, 250) o délce 410m. Dešťová kanalizace byla vystavěna z potrubí BT DN (600, 500, 400) o délce 378m. Kanalizační přípojky byly z potrubí DN 150 o délce 165m. Hlavní řad vodovodu byl vystavěn o délce 413m z potrubí PE d110 s přípojkami z PE d32 o délce 19,5m. Díky této obnově kanalizace a vodovodu se snižuje možnost havárií těchto sítí. 


Město Cheb

2009

Rekonstrukce kanalizace  - Cheb, ulice Palackého

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu byla rekonstrukce ulice Palackého. Na komunikaci bylo potřeba 1557,5m2 asfaltu, položení 1327m2 dlažby, a  1078m obruby. Na veřejné osvětlení bylo potřeba 2 stožárů veřejného osvětlení a 2 svítidel. Dešťové kanalizace byla provedena v délce 173m potrubí DN (250, 150). Hlavní řad NTL plynovod byl proveden o délce 975,6m z potrubí PE (d315, d225, d160, d110) a plynovodní přípojky o délce 74,7m z potrubí PE d63.  Díky této rekonstrukci byla vyřešena dopravní situace v ulici a snížena možnost havárií na kanalizaci a plynovodu.


Obec Tři Sekery

2007 - 2009

Výstavba ČOV a kanalizace - Tři Sekery

 • Více informací o projektu

  Účelem projektu bylo vystavění kanalizace, ČOV a vodovodu v obci Tři Sekery.

  Kanalizace byla postavena o celkové délce 3094m. Bylo na ni použito potrubí KT (300, 250) a 87 vstupních šachet DN100.

  Vodovod byl postaven o celkové délce 502m z potrubí PE d90 s 14 vodovodními přípojkami z materiálu PE d32.

  K výstavbě ČOV bylo zapotřebí sanace a odvodnění komunikace, terénních úprav, oplocení pozemku ČOV, přípojka nízkého napětí, provozní domek česlí, plnoautomatické česle a technologickou část ČOV.

  Díky tomuto projektu jsou odpadní vody z oblasti Tří Seker odváděny do vlastní ČOV. Tím se přispělo ke zlepšení životního prostředí.

 • Fotografie


Dálniční stavby Praha, a.s.

2008

Výstavba kanalizace - Klatovy

 • Více informací o projektu

  Klatovy, ulice Kpt. Nálepky, Koldinova a Pod stavebninami


BÖGL a KRÝSL,k.s. Dobřany

2007

Kanalizace a vodovod - Horažďovice, ul. Blatenská 

Optimo consulting s.r.o.