STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Kanalizace

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

Obec Brloh

2007

Kanalizace - 2.stavba - Brloh

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu postavení sběrných kanalizačních řadů B-C včetně přípojek. Kanalizační řady byly postaveny o délce 1325m z potrubí TBH DN (500, 400), UR2 DN (300, 250, 200) a K2 DN (300, 250, 200). Kanalizační přípojky byly postaveny o délce 254m z potrubí UR2 DN (200, 150). Díky tomuto projektu je postavena veřejná kanalizace v obci Brloh.Město Cheb

2007

Rekonstrukce dvorního traktu - Cheb, Šlikova ulice

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu byla rekonstrukce dvorního traktu ve Šlikově ulici. Na komunikaci bylo potřeba 50m2 asfaltu, pokládka 925m2 dlažby, uložení 355m obruby a 18m betonových palisád. Na odvodnění traktu bylo použito 212m potrubí UR2 PP DN (250, 150, 100) a vystavěno 6 betonových revizních šachet a 4 betonové uliční vpusti. Vodovod byl postaven o délce 37m z potrubí PE 100 SRD 17,6 d90 a byl postaven 1 nadzemního hydrantu. Na veřejné osvětlení bylo použito 113 m kabelu CYKY a postaveny 3 ocelové stožáry se svítidly. Dále byly provedeny sadové úpravy v podobě výsadby stromů a další zeleně. Díky tomuto projektu se zlepší dopravní řešení ve vnitrobloku a pro obyvatele zpříjemní tento prostor. Obec Staré Sedlo

2006 - 2006

Výstavba kanalizace - Staré Sedlo

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu bylo vystavění výtlačné kanalizace a úprava krytu silnice v obci Staré Sedlo. Na komunikaci bylo potřeba 13 449,6m2 asfaltu. Gravitační kanalizace z materiálu PP DN 300, 250 byla postavena v délce 5223,3 m  výtlačná kanalizace byla postavena o délce 3 232,8m, současně byly postaveny 3 čerpací stanice včetně elektroinstalací a přípojky NN. Kanalizačních přípojek bylo postaveno 201 kusů o celkové délce 1 468,5m. Díky tomuto projektu je vystavěna kanalizace v obci Staré Sedlo a opravena komunikace, která zpříjemní cestování po jejím povrchu. ev.č. VZ50014227


Město Tachov

2006

Tachov, Průmyslová zóna Sever

 • Více informací o projektu

   Revitalizace a rozšíření dopravní infrastruktury, CZ 2003/005-601.08.06.0020 SO kanalizace


Obec Potůčky

2005

Dostavba kanalizace - Obec Potůčky 

Optimo consulting s.r.o.