STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Kanalizace

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

CHEVAK Cheb a.s.

2004 - 2005

Intezifikace ČOV Aš kanalizační systém 

  • Více informací o projektu

    Projekt CZ 01.12 05.01


Město Aš

2009

Odpojení cizích vod z veřejné kanalizace - Aš, Hedvábnická ulice

  • Více informací o projektu

    Úkolem veřejné zakázky byla rekonstrukce splaškové kanalizace v ulici Hedvábnická a zároveň odpojení cizích vod z této veřejné kanalizace. Byla vystavěna splašková kanalizace o délce 553m za použití potrubí UR-2 DN (500, 300, 250, 200, 150), vystavění 15 kanalizačních šachet DN1000, 6 uličních vpustí, 2 spádišťových vpustí DN1000, 1 horská vpusť a 3 kanalizační odbočky, stávající přípojky byly přepojeny na novou kanalizaci.  

Optimo consulting s.r.o.