STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Plynovody VTL, STL, NTL

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

EKO – KV s.r.o.

2011

Zasíťování pozemků, SO06 Plynovod + přípojky - Nová Role, Mezirolí – lokalita bydlení IMOS Horní, Na kopečku 

 • Více informací o projektu

  Projekt spočíval v zasíťování stavebních pozemků STL plynovodem. K dovedení plynu na hranice pozemků bylo zapotřebí 739,7m hlavního řadu z materiálu PE-100 d 63 a k celkem 18 pozemkům byli přivedeny přípojky o celkové délce 117,6m z materiálu PE-100 d32. Nový plynovod byl propojen na stávající řady. Díky tomu projektu jsou pozemky plynofikované.


EKO – KV s.r.o.

2011

IS pro RD IO 06 Plynovod + přípojky - Lesov – RD “Pod hasičárnou“ 

 • Více informací o projektu

  Jednalo se o dovedení STL plynovodu na hranice parcel pro RD v obci Lesov. Byl položen hlavní řad z potrubí PE-100 d 50 o délce 208,9m a položeno 11 přípojek z potrubí PE-100 d32 o délce 83,1m a propojení nového plynovodu na stávající řady.


STOLZLE – UNION s.r.o.

2011

Nová VTL RS, nový VTL plynovod, nový STL průmyslový plynovod - Heřmanova Huť

 • Více informací o projektu

  Jedná se o VTL přípojku DN 80PN 40 od místa napojení na stávající distribuční VTL plynovod pro připojovací přírubu DN 80 před HUP VTL RS v oplocení RS ve vlastnictví investora, délka 12,1m.

  VTL přípojka pro VTL RS DN 80 PN 40 od HUP RS v oplocení po napojení na vstupní přírubu DN 80 v RS VTL RS – RS 2000/2/1-440(pórobetonový skelet s valbovou střechou a místností s kotli, oplocení pozemku RS, dlažba v prostoru oplocení, štěrková přístupová cesta z místní komunikace)

  STL průmyslový plynovod – napojený na výstup v budově VTL RS, uložený v zemi PE d 160 o délce 416 m a uložený nad zemí v prostoru výrobní haly (DN 150) o délce 4,5m+118m


SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopraní stavby ZÁPAD

2011

NTL plynovodní přípojka d50 pro sběrný dvůr  - Chodov

 • Více informací o projektu

  Díky tomuto projektu byl napojen objekt sběrného dvoru díky 72,5m NTL plynovodní přípojky PE d50 na stávající plynovod DN 200. Přípojka byla ukončena v přístavku před objektem HUP KU DN 40.  Dále byl postavěn NTL domovní plynovod Cu 28*1,5 v délce 7,1m na vytápění a ohřev TUV pro provoz nové vrátnice. 


Město Stříbro

2011

Bývalá kasára Stříbro, 1.FÁZE - Dopravní a technická infrastruktura – 1.  ČÁST

 • Více informací o projektu

  Jedná se realizace 1. fáze, 1. části dopravní a technické infrastruktury. V této 1. části proběhla demolice oplocení z ocelových rámů, plechů, železobetonu a betonu v délce 451m. Dále byl položen kanalizační řad o délce 160m s 9 uličními vpustěmi včetně přípojek,  veřejné osvětlení o délce 415m s 8 stožáry, plynovod STL o hlavním řadu 1104m potrubí PE d 110, 166m PE d90 a 96,4m přípojek. Dále byla postavena komunikace o povrchu 2219m2.  

Optimo consulting s.r.o.