STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Plynovody VTL, STL, NTL

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

STRABAG a.s.

2010

Revitalizace Masarykova náměstí, Aš - vodohospodářské objekty

 • Více informací o projektu

  Předmětem této veřejné zakázky byla revitalizace Masarykova náměstí v Aši. Byl nově vystavěn vodovod, kanalizace a plynovod.

  Výstavba plynovodu se na NTL a STL.  Na NTL plynovod bylo použito potrubí PE 100 d 90 na hlavní řad a potrubí PE 100 d 50, d 40, d 32 bylo použito na přípojky. Na STL plynovodní přípojky bylo použito potrubí PE 100 d 32.

  Díky tomuto projektu jsou sítě vedené po Masarykově náměstí obnovené a tím se snižuje možnost jejich havárie.


BSS báňská stavební společnost s.r.o.

2010

Dopravní terminál Sokolov - plynovod 

 • Více informací o projektu

  Předmětem tohoto projektu byla přeložka STL, NTL plynovodu, odvodnění areálu, výměna vodovodu - řad HORKA, splašková kanalizace a dešťová kanalizace.

  Na výstavbu vodovodu o délce 1125m bylo použito potrubí LITINA DN 400 (432m) a potrubí PE d225 d 110, d 90, d 63 (639m)

  Přeložka plynovodu se dělila na NTL a STL.  Na NTL plynovod bylo použito potrubí PE d225, d160, d110 a na STL plynovod bylo použito potrubí PE d225, d90.

  Díky tomuto projektu je postaven nový dopravní terminál pro autobusy ve městě Sokolov.

 • Fotografie


EUROVIA CS a.s.

2009

Rekonstrukce IS v Karlovarském kraji SO 04 STL-P, SO 03 Vodovod

 • Více informací o projektu

  Předmětem této veřejné zakázky byla nová výstavba vodovodu a STL plynovodu.  

  Výstavba STL plynovodu se skládala z hlavního řadu, který je postaven z 524m potrubí PE 100 (d90, d110) a plynovodních přípojek z 33,4m potrubí PE 100 (d50, d40). Výstavba obsahovala montáž potrubí, výkopové práce a propoj na stávající řady.

  Díky této zakázce jsou sítě přivedeny na místa budoucí výstavby nových objektů pro Karlovarský kraj – police a záchranná služba.


Město Cheb, ZČP Net, s.r.o

2009

Rekonstrukce ulice Palackého, Cheb

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu byla rekonstrukce ulice Palackého. Na komunikaci bylo potřeba 1557,5m2 asfaltu, položení 1327m2 dlažby, a  1078m obruby. Na veřejné osvětlení bylo potřeba 2 stožárů veřejného osvětlení a 2 svítidel. Dešťové kanalizace byla provedena v délce 173m potrubí DN (250, 150). Hlavní řad NTL plynovod byl proveden o délce 975,6m z potrubí PE (d315, d225, d160, d110) a plynovodní přípojky o délce 74,7m z potrubí PE d63.  Díky této rekonstrukci byla vyřešena dopravní situace v ulici a snížena možnost havárií na kanalizaci a plynovodu.


RWE interní služby Plzeň

2008

Rekontrukce NTL plynovodu a přípojek 

 • Více informací o projektu

  Františkovy Lázně, ul. Budovatelů, STL plynovod Nejdek, ul. Chodovská - RS III. Suchá, Rotava - I. a II. etapa - Žižkova, Jiráskova, U kina, Nová Plzeň, Aš, ul. Moravská 

Optimo consulting s.r.o.