STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Plynovody VTL, STL, NTL

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

RWE interní služby Plzeň

2009

Rekonstrukce NTL plynovodů a přípojek

 • Více informací o projektu

  Cheb, ul.Palackého

  Aš, ul.Purkyňova; Kraslice, ul.Mánesova, Skalní

  Kynšperk, ul.Palackého, Okružní; Františkovy Lázně, ul.Nádražní, Dlouhá, Lidická

  Planá ul.Dvořákova 


ZČP a.s. Pzeň

2006

II. etapa - plynofikace STP a přípojky


ZČP Net, a.s.

2008

Rekonstrukce NTL a STL plynovodů

 • Více informací o projektu

  Mariánské Lázně, ul. Hlavní a Na Výsluní

  Františkovy Lázně, ul.Budovatelů, Klostermannova

  Rotava, ul.ČSA 1.a 2.etapa/ Aš, ul. Moravská a Saská


ZČP Net, a.s.

2007

Rekontrukce NTP + přípojek

 • Více informací o projektu

  Plzeň, Heyrovského a U Borského parku


Město Hranice

2000 - 2007

Plynofikace obce - Hranice

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu byla plynofikace Hranice. Výstavba probíhala postupně dle jednotlivých etap. K výstavbě bylo potřeba postavit přivaděč plynu z Aše do Hranic, postavit regulační stanici plynu Pastviny a rozvést hlavní řad plynovodu po městě Hranice a postavit plynovodní přípojky. Hlavní řad plynovodu včetně přivaděče byl postaven o délce 32 995m a byl postaven z potrubí HDPE DN (150-40). Plynovodní přípojky byly postaveny počtu 318kusů o celkové délce 1 868m z potrubí HDPE DN (50-20). Díky tomuto projektu bylo Město Hranice plynofikováno.  

Optimo consulting s.r.o.