STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Plynovody VTL, STL, NTL

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

ZČP a.s. Plzeň

2006

Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek - Aš, ul. Alešova, ul.Mírová


ZČP a.s. Pzeň

2005 - 2006

Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek -  Sokolov, Jiráskova ulice


ZČP a.s. Pzeň

2004

Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek -  Františkovy Lázně, ul.B.Němcové, ul. Jiráskova


SČP a.s. Ústí nad Labem

2004

Rekonstrukce NTL plynovodu - Teplice, ul.Masarykova, Lipová


JČP a.s. České Budějovice

2004

Rekonstrukce STL plynovodu - Jindřichův Hradec, ul.Růžová, Klášterská 

Optimo consulting s.r.o.