STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Plynovody VTL, STL, NTL

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

Sdružení obcí NISA

2001 - 2003

NISA plynofikace pohraničí

  • Více informací o projektu

    CZ 9914.01.01(PHARE)


Obec Tři Sekery

2001

Plynofikace obce - Tři Sekery


Město Sušice

2000

Plynofikace města - Sušice

  • Více informací o projektu

    CZ 9701 02.06 (PHARE


SMP Praha a.s.

2007

Přeložky VTL a STL plynovodu - Kamený Dvůr, Tisová, Silnice R6


Hochtief VSB a.s.

2006

Přeložka VTP - SO 19 - Mladá Boleslav - Bezděčín, logistický areál UNO 

Optimo consulting s.r.o.