STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Plynovody VTL, STL, NTL

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

Hochtief VSB a.s.

2005

Řadiče GHP MailVTP, RS, STP, STP průmyslový


ZČP a.s. Pzeň

2004

VTL plynovod a VTL RS, VTL RS Lípa - Boží Dar - Mariánská


VHS Teplice

2003

Oprava nadzemního přechodu přes Labe -  Ústí nad Labem, Mercedes


ZČP a.s. Plzeň

2003

Přeložka VTL plynovodu a RS, Kralice - obchvat


ZČP a.s. Plzeň

2003

VTL plynovod a RS, Aš - Mokřiny 

Optimo consulting s.r.o.