STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Plynovody VTL, STL, NTL

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

VHS Teplice

2003

Plynofikace Labského údolí - Litoměřice

  • Více informací o projektu

    CZ 9914.01.07.01 (Phare) STP, NTP, VTL RS, VTL RS Hrdly


ZČP a.s. Plzeň

2003

VTL plynovod a VTL RS - Běšiny


VHS Teplice

2003

Přeložka VTL, STL, NTL plynovodů - Ostrov - Silnice I/13


VHS Teplice

2002

Přeložka VTL plynovodu, Křižovatka Y - Kamenný Dvůr


Vřesová

2002

Rekostrukce VTL plynovodu - Vřesová u Sokolova 

Optimo consulting s.r.o.