STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Stavební činnost včetně rekonstrukcí objektů

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

Město Cheb

2011

ISŠ Cheb - odvodnění

 • Více informací o projektu

  Projekt spočíval v odvodnění budovy integrované školy Cheb. Odvodnění bylo provedeno pomocí 32m potrubí PVC KG DN (200, 150), 1 uliční vpusti a 2m odvodňovacím žlabem ECO DRAIN.  Díky tomuto projektu netrpí budova integrovaná školy nadměrnou vlhkostí.


Západočeská univerzita v Plzni

2010 - 2011

Zabezpečení budov - objekt CD - ZČU v Chebu 

 • Více informací o projektu

  V tomto projektu se jednalo o zabezpečení budovy ZČU v Chebu. Zabezpečení bylo provedeno opravou závěsů a vyztužením vrat, dodávkou a montáží 2 kamer, výstražné tabule a svislým, vodorovným značením. Dále byla opravena asfaltová příjezdová komunikace v rozsahu 63m2 a položeno 22m chodníkové obruby a 45m kamenné silniční obruby. Tento projekt docílil větší bezpečnosti budovy


Město Cheb

2011

Oprava odvedení dešťových srážek – 5. ZŠ Cheb

 • Více informací o projektu

  Cílem projektu byla oprava odvedení dešťových srážek u objektu 5. ZŠ. K této opravě bylo použito 70 m trativodu, 2 uliční vpusti, 2 napojení na stávající kanalizace, položení 31,6 m2 betonové dlažby a založení 80m trávníku. Díky tomuto projektu je vyřešeno podmáčení a s tím spojené další potíže u budovy základní školy. 


Město Cheb

2011

Oprava dřevěného chodníku v prostoru lužního lesa - Poohří Cheb

 • Více informací o projektu

  Jedná se o opravu 375m dřevěného chodníku v prostoru lužního lesa, Poohří Cheb.  K tomuto bylo zapotřebí 63 kusů potrubí PE d225x13,4/12m a modřínové latě na pokrytí chodníku ve vzdálenosti 375m. Díky tomuto projektu se může chodník opět využívat k procházkám.


Město Cheb

2011

Bezbariérové přechody - Cheb

 • Více informací o projektu

  Projekt spočíval v postavení bezbariérových přechodů na celkem 9 místech v centru Chebu. Stávající přechody neumožňující bezbariérový přístup byly vybourány a místo nich postaveny bezbariérové přechody. Díky tomuto projektu se lépe zpřístupní centrum Chebu pro osoby s omezenou pohyblivostí. 

Optimo consulting s.r.o.