STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Stavební činnost včetně rekonstrukcí objektů

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

Město Cheb

2011

Stavební úpravy parkoviště pro MěÚ Cheb v ul. 26.Dubna

 • Více informací o projektu

  Projekt spočíval v přestavbě a rozšíření stávajícího parkoviště. K tomuto projektu bylo potřeba rozebrání 438m2 dlažby, položení 523m2 zámkové dlažby, 37m2 zatravňovací dlažby, 7m2 asfaltu, uložení 80m betonové obruby, rozprostření 105m2 ornice a osazení svislého dopravního značení. Díky tomuto projektu došlo k navýšení počtu parkovacích stání


Město Cheb

2011

Odizolování suterénu Městské knihovny – Cheb 1. část

 • Více informací o projektu

  Jednalo se o 1. část opravy Městské knihovny Cheb. První etapa opravy obsahovala odizolování suterénu a obložení stěn. K tomu bylo zapotřebí otlučení 328m2 omítky, vyčištění 88m trhlin, vybourání 80m betonových chodníčků, napojení 9 dešťových svodů, obložení 19m2 stěn, zhotovení 80m stříšky a 1 otopné těleso. Tato oprava vede k zachování tohoto památkového objektu a k pokračování momentálního využití jako knihovny.


Město Cheb

2011

Jesle a stacionář pro děti s očními vadami - Cheb

 • Více informací o projektu

  Díky této zakázce bylo provedeno odvodnění objektu jeslí a stacionáře pro děti s oční vadou v Chebu. To obsahovalo: položení 120m trativodu, rozebrání a položení 85m2 zámkové dlažby, osazení 55,5m chodníkové obruby, založení 87,5 m2 trávníku.


Eurovia CS a.s.

2011

Karlovy Vary - Stará Role, park v ulici Dvořákova

 • Více informací o projektu

  Předmětem veřejné zakázky byla úprava parku v ulici Dvořákova včetně jeho odvodnění. To obsahovalo založení 4783m2 trávníku, výsadbu 166 kusů stromů s obalem a 500 kusů keřů. K odvodnění bylo zapotřebí 14 kusů sorpčních vpustí a 51,5 m potrubí o dimenzi 250mm. 


Město Stříbro

2011

Bývalá kasárna - Stříbro

 • Více informací o projektu

  Jedná se realizace 1. fáze, 1. části dopravní a technické infrastruktury. V této 1. části proběhla demolice oplocení z ocelových rámů, plechů, železobetonu a betonu v délce 451m. Dále byl položen kanalizační řad o délce 160m s 9 uličními vpustěmi včetně přípojek,  veřejné osvětlení o délce 415m s 8 stožáry, plynovod STL o hlavním řadu 1104m potrubí PE d 110, 166m PE d90 a 96,4m přípojek. Dále byla postavena komunikace o povrchu 2219m2.  

Optimo consulting s.r.o.