STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Stavební činnost včetně rekonstrukcí objektů

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

Město Cheb

2011

Odvodnění před parcelou p.p.č.2135 - Cheb, ul. Přemysla Otakara

 • Více informací o projektu

  Projekt spočíval v odvodnění a stavby komunikace před parcelou p.p.č.2135. Odvodnění bylo provedeno 11m potrubí KG150, 1 uliční vpustí a napojením na stávající kanalizaci. Komunikace se skládala z asfaltového krytu o povrchu 161m2, 28m silniční obruby a dále bylo založeno 40m2 trávníku.


Město Cheb

2010

Oprava mostu - Cheb, ulice Americká

 • Více informací o projektu

  Projekt spočíval v opravě mostu na ulici Americká. V rámci opravy mostu byl starý most zbourán, byly uloženy nové  prefabrikáty, provedena přeložka plynovodu a zhotoven nový živičný povrch komunikace vč. podkladních vrstev. Díky této opravě je prodloužena životnost tohoto mostu přes řeku Ohře.


Město Cheb

2010

Oprava 2 odpočinkových míst – Cheb, ulice V Lipách

 • Více informací o projektu

  Jednalo se zde opravu 2 odpočinkových míst. Oprava byla v rozsahu položení krytu komunikace 18m2 asfaltu, uložení 91 ks palisády masiv, 6m obruby, odkopávky 27 m3 zeminy a založení 14,4m2 trávníku. Díky tomuto projektu jsou odpočinková místa opravena a zkrášlena


Město Cheb

2010

Oprava propustku CH – 8 P - Cheb, Karlovarská ulice

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu byly kompletní stavební práce na opravě betonového propustku včetně ocelového zábradlí. Díky této opravě se propustek uvedl do původního stavu.


Město Cheb

2010

Rekonstrukce trubního propustku - Cheb, Háje, ul. Jesenická

 • Více informací o projektu

  Úkolem veřejné zakázky byla rekonstrukce trubního propustku a komunikace. Na rekonstrukci propustku bylo potřeba 16 m3 betonu, 1tuna výztuže, 9m ŽB trubky. Komunikace byla pokryta asfaltem o ploše 190,4m2, uloženo 10m silniční obruby, 65m žlabovek a 46 m svodidel. Dále byla vystavěna opěrná železobetonová stěna, na kterou bylo potřeba vykopat rýhu o ploše 101,5m2, a potřeba 36m3 betonu a 1,7 tun výztuže. Dále byl přeložen vodovod o délce 6m z potrubí PE d 90 v chráničce a osazen 1 podzemní hydrant. Díky této rekonstrukci se zlepší stav propustku i komunikace. 

Optimo consulting s.r.o.