STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Stavební činnost včetně rekonstrukcí objektů

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

Stavební společnost VARO s.r.o.

2010

Přístavba kaple chebského hřbitova

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu bylo postavení kanalizace, veřejného osvětlení a zpevnění plochy z důvodu přístavby kaple Chebského hřbitova.

  Kanalizace se dělila na splaškovou a dešťovou. Splašková kanalizace byla postavěna v délce 45m z potrubí UR-2 DN 150. Dešťová kanalizace se skládala ze 100m potrubí UR-2 DN (150, 200), 206m drenážní trubky DN 100, 47m odvodňovacího žlabu RONN včetně vpusti a odlučovače ropných látek RONN.

  Veřejné osvětlení bylo provedeno pokládkou 52m kabelů Cyky, Ayky a 2 ocelových stožárů.

  Na zpevněné plochy bylo použito 197m obruby, 5 m palisád MASIVE a 527m2 betonové dlažby.


Město Cheb

2010

Oplocení chebského hřbitova

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu bylo oplocení Chebského hřbitova. Oplocení bylo provedeno v rozsahu 980m. 540m oplocení bylo postaveno z 218 plotových dílců a 228 sloupků AXIS. 440m bylo oploceno za potřeby 8666kusů betonových tvárnic, 1080 kusů betonových stříšek a 4930 kg žebříkový výztuže Ø12mm. Díky tomuto projektu je oploceno území chebského hřbitova a tím zvýšena jeho ochrana. 


Město Cheb

2010

Úprava zahrady MŠ - Cheb, ulice Komenského 27

 • Více informací o projektu

  Úkolem veřejné zakázky úprava zahrady mateřské školy ulice Komenského 27 v Chebu. Tato zakázka obsahovala oplocení z panelů AXIS o délce 216m, zábradlí s madlem délky 23m, sanaci zdi o ploše 180m2 a zámečnické výrobky o hmotnosti 1160kg. Na zpevnění ploch bylo použito 936m2 dlažby, 982m obruby, 200m2 dopadové plochy dětského hřiště z kačírku, asfaltové hřiště o ploše 254m2. K vybavení zahrady herními prvky bylo osazeno celkem 34 prvků (skluzavky, domečky, tabule, lavičky, houpadla, kolotoč, pyramida, totem, altány…). Dále bylo založeno 2250m2 trávníku a vysazeno 52 kusů křovin. Díky této zakázce mají děti mnohem více možností zabavení se  a rozvíjení se v parku mateřské školy.


Město Cheb

2009

Rekonstrukce válečného hřbitova - Cheb

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu byla rekonstrukce a očištění válečného hřbitova. V rámci stavby bylo odstraněno 4270m2 hrabanky, 21 pařezů, 100m plotu, 30 betonových sloupků a 314m pletiva. Zrekonstruováno a do původního stavu bylo vráceno 13 památníků, na opravu každého z nich bylo zapotřebí individuálního přístupu. Území válečného hřbitova bylo nově oploceno. Díky tomuto projektu je vojenský hřbitov v Chebu zpřístupněn a navrácen do původního stavu.


Město Cheb

2009

 Odvodnění dvora - Cheb, ulice Karlova

 • Více informací o projektu

  Úkolem veřejné zakázky bylo odvodnění dvora v ulici Karlova. K tomuto úkonu bylo zapotřebí 16m porubí PVC KG200, 15,25m protlaku o průměru 300mm, 15,25m ocelové chráničky DN300, 1 vstupní šachty DN 1000 a 1 uliční vpusti. Díky tomuto projektu bylo provedeno odvodnění dvora.  

Optimo consulting s.r.o.