STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Stavební činnost včetně rekonstrukcí objektů

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

Město Sušice

2008

Připojení vrtu SV-2 - Sušice, Svatobor

 • Více informací o projektu

  Účelem zakázky bylo připojení vodovodního vrtu SV-2 na místní vodovod. Připojení bylo provedeno výtlačným řadem PP d63 a pomocí armaturní řady na stávající kopanou studnu. Na přepravu vody bylo použito ponorné čerpadlo WILO.  Díky této zakázce je vrt SV-2 připojen…


Město Cheb

2008

Úprava starých hrobek – chebský hřbitov

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu byla kompletní oprava 54 starých německých kamenných hrobek. Na opravu každé hrobky byla provedena studie a konzultace s Ing. Arch L. Vystydem. Ke každé hrobce bylo přistupováno individuálně kvůli rozdílnému charakteru a stavu hrobek. Opraveny byly např. hrobky s názvy Familie Kranich, Familie Adler, Familie Blomann… Dále byly hrobky odvodněny pomocí 235m drenážního potrubí DN150, 4 plastových šachet DN400 a 1 revizní šachty DN1000. Díky tomuto projektu bylo opraveno a odvodněno 54 hrobek, hrobky tvoří předěl staré a nové části Chebského hřbitova. 


Město Cheb

2008

Odizolování budovy školy č.p. 522 - Cheb, Baltazara Neumanna 12

 • Více informací o projektu

  Předmětem SO 01 bylo napojení dešťového svodu na východní straně budovy a odvod dešťových vod do stávající kanalizace. To bylo postaveno z potrubí PVC KG DN150 včetně 2 kontrolních šachet a 1 lapače splavenin.

  Předmětem SO 02 bylo odizolování budovy. To bylo provedeno Odkopávkou základů na jižní a východní straně budovy. Dále bylo provedeno odizolování základů budovy nopovou folií, položení drenážního potrubí pro odvod srážkových vod s napojením na kontrolní šachtu na východní straně budovy, napojení dešťových svodů na JZ a JV rohu budovy včetně lapačů splavenin a pokládku obrubníků a zhotovení vsakovacího pásu ze štěrkodrtě podél budovy.

  Díky těmto projektům nebude budova školy vystavena nadměrné vlhkosti.

  Předmětem zakázky bylo odbahnění rybníka. Odbahnění obsahovalo odstranění 0,163 ha travin, dřevin, rákosu a odkopávky, přemístění a uložení bahna o objemu 491m3.  

Optimo consulting s.r.o.