STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Vodovody

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

CHEVAK Cheb a.s.

2011

Posílení vodovodu 2. etapa - Lázně Kynžvart

 • Více informací o projektu

  Projekt spočíval v posílení vodovodu do Lázní Kynžvart. Posílení bylo zajištěno postavením nového vodovodu z potrubí PE d90 SDR 11 o 1147m a čerpací stanice jenž se skládá z betonové jímky, vsakovací jímky, strojní části, motorické elektroinstalace, měření, a přípojkou nízkého napětí. Tato posila vodovodu zaručí dostatečné množství pitné vody v oblasti Lázní Kynžvart.


CHEVAK Cheb, a.s.

2011

Rekonstrukce vodovodu - Cheb, ulice Vilová

 • Více informací o projektu

  Předmětem veřejné zakázky byla rekonstrukce vodovodu. Byl použit materiál HD-PE 100 RC d 90*5,4mm SRD 17 v délce 183,4m. Provedlo se přepojení 8 kusů vodovodních přípojek, osazení 2 kusů podzemních hydrantů a 1 kusu řadového šoupěte DN 80. Stávající vodovodní potrubí bylo vyňato ze země. Zrekonstruovaný vodovod byl propojen na stávajících uzlech v ulicích Osvobození a Dragounská. 


Město Cheb

2011

Výstavba vodovodu - Slapany

 • Více informací o projektu

  Předmětem veřejné zakázky bylo přivedení pitné vody do oblasti Slapany vodovodem o délce 4,4km. K postavení vodovodu z Chebu do Slapan bylo potřeba 3200m  PE potrubí o dimenzi 110mm a 1277m o dimenzi 90mm s 2 nadzemními přechody.  Díky tomuto projektu mají obyvatelé Slapan možnost se připojit na místní vodovod.


Město Rotava

2011

Rekonstrukce stávajícího vodovodu a přípojek, kanalizace a oprava povrchů, osazení nových šoupat a obrubníků - Rotava, v ulici Čsl. armády

 • Více informací o projektu

  Obsahem projektu byla rekonstrukce stávajícího vodovodu+přípojky a stávající kanalizace+přípojky a celoplošné vyspravení komunikace.

  Hlavní řad vodovodu byl obměněn v délce 270m na který byli použity trubky PE-100 d110 (263,2m) a PE-100 d90(6,8m).  Vodovodních přípojek bylo 17 a v jejich součtu bylo položeno 51,65m potrubí PE-100 d32.

  Hlavní řad kanalizace byl obměněn v délce 70,5m. Bylo na něj použito potrubí KT DN 250 tř. 160 (33m) a PP X-stream DN 500, SN 8 (37,5m). Na kanalizační přípojku byl použit 1ks potrubí PP X-stream DN 200, SN 8, jenž byl napojen na stávající PVC DN 150. Byla provedena oprava 2 revizních šachet a výměna 2 poklopů.

  Komunikace, v níž probíhaly zemní práce byla celoplošně vyspravena s osazením obrub a nových hrnečků šoupat. 


EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast západ závod Karlovy Vary

2011

3. etapa – 20 RD SO-04- vodovod, Obytná zóna - Nová Role, Mezirolí

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu je dovedení plynovodu a vodovodu na hranici 20 stavebních parcel pro RD. 

  Hlavní řad STL plynovodu byl postaven o délce 456,5m z materiálu PE-100 d63 a na 20 plynovodních přípojek bylo potřeba 113,8m potrubí PE-100 d32. Práce se skládá z výkopů, montáže a propojů na stávající řady.

  Hlavní řad vodovodu byl postaven o délce 387m z materiálu PE-100 d90 a na 20 vodovodních přípojek bylo potřeba 135,9m potrubí PE-100 d40. Práce se skládá z výkopů, montáže a propojů na stávající řady.  

Optimo consulting s.r.o.