STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Vodovody

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

Trelleborg Material Lesina s.r.o.

2010

Požární vodovod - Lesina

 • Více informací o projektu

  V tomto projektu se jednalo se o výstavbu požárního vodovodu. Tento požární vodovod byl postaven z potrubí DN 250 o délce 323,5m. Díky tomuto projektu je zajištěna větší požární bezpečnost obce Lesina.


Město Aš

2010

Revitalizace Masarykova náměstí - Aš

 • Více informací o projektu

  Předmětem této veřejné zakázky byla revitalizace Masarykova náměstí v Aši. Byl nově vystavěn vodovod, kanalizace a plynovod.

  Výstavba vodovodu se skládala z hlavního řadu, na nějž bylo použito potrubí PE 100 d 110, d 90 a z přípojek, které byly z potrubí PE 100 d 63, D32.

  Výstavba plynovodu se na NTL a STL.  Na NTL plynovod bylo použito potrubí PE 100 d 90 na hlavní řad a potrubí PE 100 d 50, d 40, d 32 bylo použito na přípojky. Na STL plynovodní přípojky bylo použito potrubí PE 100 d 32.

  Díky tomuto projektu jsou sítě vedené po Masarykově náměstí obnovené a tím se snižuje možnost jejich havárie.


BSS báňská stavební společnost s.r.o.

2010

Vodovod v dopravní terminálu - Sokolov

 • Více informací o projektu

  Předmětem tohoto projektu byla přeložka STL, NTL plynovodu, odvodnění areálu, výměna vodovodu - řad HORKA, splašková kanalizace a dešťová kanalizace.

  Na výstavbu vodovodu o délce 1125m bylo použito potrubí LITINA DN 400 (432m) a potrubí PE d225 d 110, d 90, d 63 (639m)

  Díky tomuto projektu je postaven nový dopravní terminál pro autobusy ve městě Sokol


BOGL a KRÝSL, k.s. odštěpný závod Dobřany

2009

II/171 Sušice, Chmelenská ulice

 • Více informací o projektu

  Předmětem stavby byla výstavba vodovodu a kanalizace ve Chmelenské ulici v Sušicích. Kanalizace včetně přípojek byla postavena o délce 953m. Splašková kanalizace byla vystavěna z potrubí KT DN (300, 250) o délce 410m. Dešťová kanalizace byla vystavěna z potrubí BT DN (600, 500, 400) o délce 378m. Kanalizační přípojky byly z potrubí DN 150 o délce 165m. Hlavní řad vodovodu byl vystavěn o délce 413m z potrubí PE d110 s přípojkami z PE d32 o délce 19,5m. Díky této obnově kanalizace a vodovodu se snižuje možnost havárií těchto sítí. 


Město Cheb

2009

Odvodnění chebského hřbitova a odvodnění nové části hřbitova 

Optimo consulting s.r.o.