STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Vodovody

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

EUROVIA CS, a.s.

2009

Rekonstrukce IS na území Karlovarského kraje

 • Více informací o projektu

  Předmětem této veřejné zakázky byla nová výstavba vodovodu a STL plynovodu.  

  Výstavba vodovodu byla v rozsahu 1036,5m.  Bylo na něj použito 906m PE-100 d160, 111,2m PE-100 d110 a 19,3m PE-100 d90. Výstavba obsahovala montáž potrubí, výkopové práce a propoj na stávající řady.

  Díky této zakázce jsou sítě přivedeny na místa budoucí výstavby nových objektů pro Karlovarský kraj – police a záchranná služba


BOGL a KRÝSL, k.s. odštěpný závod Dobřany

2009

Rekonstrukce komunikace - Sušice, ul. Americké armády, Vodní

 • Více informací o projektu

  Předmětem stavby byla výstavba vodovodu a kanalizace ve Chmelenské ulici v Sušicích. Kanalizace včetně přípojek byla postavena o délce 523m. Kanalizace byla vystavěna z potrubí Sklolaminát DN (500, 400, 300) o délce 302m a kanalizační přípojky z potrubí PVC DN150. Vodovod byl vystavěn o délce 307m z potrubí PE d160, d90 a vodovodních přípojek z potrubí PE d32. Díky této obnově kanalizace a vodovodu se snižuje možnost havárií těchto sítí. 


Obec Okrouhlá

2008

Výstavba vodovodního řadu – z obce Okrouhlá do části obce Jesenice u Chebu, okres Cheb

 • Více informací o projektu

  Cílem veřejné zakázky byla výstavba nového vodovodního řadu z obce Okrouhlá do části obce Jesenice. Vodovodní řad byl postaven v délce 1213m. Z toho bylo 815m řadu položeno metodou pluhování. Na vodovodní řad bylo použito potrubí PE 100 SRD 11 d90. Dále byly provedeny konečné povrchové úpravy. Díky tomuto projektu mají obyvatelé Jesenice u Chebu možnost připojit se na místní vodovod.


BOGL a KRÝSL,k.s. Dobřany

2007

Kanalizace a vodovod - Horažďovice, ulice Blatenská


Město Cheb

2007

Rekonstrukce dvorního traktu - Cheb, Šlikova ulice

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu byla rekonstrukce dvorního traktu ve Šlikově ulici. Na komunikaci bylo potřeba 50m2 asfaltu, pokládka 925m2 dlažby, uložení 355m obruby a 18m betonových palisád. Na odvodnění traktu bylo použito 212m potrubí UR2 PP DN (250, 150, 100) a vystavěno 6 betonových revizních šachet a 4 betonové uliční vpusti. Vodovod byl postaven o délce 37m z potrubí PE 100 SRD 17,6 d90 a byl postaven 1 nadzemního hydrantu. Na veřejné osvětlení bylo použito 113 m kabelu CYKY a postaveny 3 ocelové stožáry se svítidly. Dále byly provedeny sadové úpravy v podobě výsadby stromů a další zeleně. Díky tomuto projektu se zlepší dopravní řešení ve vnitrobloku a pro obyvatele zpříjemní tento prostor.  

Optimo consulting s.r.o.