STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Komunikace, chodníky, cyklostezky

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

Město Rotava

2011

Rekonstrukce stávajícího vodovodu a přípojek, kanalizace a oprava povrchů, osazení nových šoupat a obrubníků - Město Rotava,  ulice ČSL. Armády

 • Více informací o projektu

  Komunikace, v níž probíhaly zemní práce byla celoplošně vyspravena s osazením obrub a nových hrnečků šoupat. 


Obec Stará Voda

2011

Rekonstrukce místních komunikací obytná zóna Stará Voda – Jih

 • Více informací o projektu

  Projekt spočíval v rekonstrukci pozemní komunikace a postavení dešťové kanalizace v obytné zóně. Stavba byla rozdělená na 3 větve stavby. Celkem byla obměněna asfaltová komunikace o ploše 1640m2 a vystavěna dešťová kanalizace o 74m, včetně uličních vpustí a 3 multidrainů. Díky tomuto projektu se velmi ulehčí doprava v této obytné zóně a zkvalitní život.


Obec Tři Sekery

2011

Stavební úpravy komunikac - Tři Sekery, trasy J a F

 • Více informací o projektu

  Tato oprava komunikace je rozdělena do 2 tras na trasu J a F. Obě trasy dohromady obsáhly nový kryt vozovky o 1310 m2 asfaltu, založení 624m2 trávníku, položení 242m trativodu d160, pokládku 595 m2 zámkové dlažby, 304m2 drobné žulové kostky a uložení 197m2 kamenný obruby, 277m betonový silniční obruby a 129m obruby linea. Díky této stavbě se zlepší a zpříjemní doprava ve Třech Sekerách.


Město Cheb

2011

Cyklostezka SO 18 Ottův jez – Cheb, Hilárie

 • Více informací o projektu

  Tento projekt měl za úkol výstavbu cyklostezky mezi oblastmi Ottův jez a Hilárie, Cheb. Na kryt cyklostezky bylo potřeba 930 m2 asfaltu, dále bylo osazeno 460 m zahradní obruby, 168 m silniční obruby, položeno 41 m2 zámkové dlažby, rozprostřeno 327 m2 ornice a vysazeno 5 kusů stromů. Díky této cyklostezce mohou obyvatelé bezpečně cestovat mezi oběma oblastmi. 


RWE GasNet s.r.o.

2010 - 2011

Rekonstrukce komunikace - Kladno

 • Více informací o projektu

  V tomto projektu se jednalo rekonstrukci NTL plynovodu + přípojky a rekonstrukci dotčených komunikací.

  Při obměně NTL plynovodu bylo celkem položeno 1441m potrubí z materiálu PE (d160, d110, d90, d50) a 99 přípojek o celkové délce 410m z materiálu PE (d90, d63, d50).

  Komunikace byla zrekonstruována o ploše 6022,5m2. Díky tomuto projektu byl obměněn NTL plynovod, kterému už docházela životnost v 5 ulicích v Kladně a zrekonstruován povrch dotčených komunikací. 

Optimo consulting s.r.o.