STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Komunikace, chodníky, cyklostezky

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

Město Cheb

2010

Rekonstrukce chodníku - Cheb, ulice Stavbařů 1 - 4

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu byla rekonstrukce chodníku v ulici Stavbařů. Tento projekt byl v následujícím rozsahu: úprava 515m2 pláně, založení 426 m2 trávníku, položení 320m2 asfaltu, 30m2 dlažby, osazení 2 laviček a 1 stožáru veřejného osvětlení. Díky této rekonstrukci bude chůze ulicí Stavbařů příjemnější. 


Město Cheb

2010

Rekonstrukce chodníku - Cheb, ulice Přátelství 17-19

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu byla rekonstrukce chodníku v ulici Přátelství. Tento projekt byl v následujícím rozsahu: úprava 585m2 pláně, založení 195 m2 trávníku, položení 480m2 asfaltu, uložení 83m obruby, 5m2 dlažby, vyzdění 1 přístřešku, 1 vchodová rampa a 1 stožár veřejného osvětlení. Díky této rekonstrukci se bude chůze ulicí Přátelství příjemnější. 


Obec Lipová

2010

Oprava místní komunikace na p.p.č.389/2 - Lipová

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu byla oprava místní komunikace. Oprava byla provedena v tomto objemu: založení 350 m2 trávníku, položení 603,5m2 asfaltu, položení 155m2 zámkové dlažby, 260m silniční obruby, 82m velké dlažební kostky, uložení 28,5 m drenážní trubky a 1 stožár veřejného osvětlení. Díky této opravě se zlepší sjízdnost této komunikace.


Město Cheb

2010

Velkoplošná výsprava části vozovky – Cheb, ulice V Lipách

 • Více informací o projektu

  Úkolem veřejné zakázky byla výsprava části vozovky v ulici V Lipách.  Na opravu vozovky bylo potřeba 1050m2 asfaltu 0KS a 2100m2 asfaltu ABJ. Díky této stavbě se zlepší pohyb po komunikaci.


Město Cheb

2010

Velkoplošná výsprava části vozovky – Cheb, ulice Valdštejnova

 • Více informací o projektu

  Úkolem veřejné zakázky byla výsprava části vozovky v ulici Valdštejnova.  Na výspravu vozovky bylo potřeba vyfrézovat 2250m2 asfaltového krytu vozovky a poté pokrytí novým asfaltem 2250m2 vozovky. Dále bylo vystavěno 8 uličních vpustí. Díky této výspravě se zlepšily podmínky pro pohyb vozidel po komunikaci. 

Optimo consulting s.r.o.