STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Komunikace, chodníky, cyklostezky

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

Město Cheb

2010

Velkoplošná výsprava části vozovky – Cheb, část ulice Karlovarská

 • Více informací o projektu

  Úkolem veřejné zakázky byla rekonstrukce místní komunikace v ulici Karlovarská.  Na rekonstrukci bylo potřeba vyfrézovat 1128m2 asfaltového krytu vozovky a poté pokrytí novým asfaltem 1128m2 vozovky. Dále byl opraven 1 kamenný propustek. Díky této výspravě se zlepší pohyb po komunikaci.

 • Fotografie


Město Cheb

2010

Rekonstrukce ulic Obětí nacizmu, Krátká – Cheb

 • Více informací o projektu

  Úkolem veřejné zakázky byla rekonstrukce ulic Obětí nacismu a Krátká. Při stavbě byl obnoven asfaltový kryt vozovky o povrchu 2130m2, dále bylo položeno 2627m2 dlažby, uloženo 2283m silniční obruby, 1857m chodníkové obruby, vystavěno 32 uličních vpustí a postavení 1 autobusové zastávky. Na nové veřejné osvětlení bylo položeno 653m kabelu CYKY a postaveno 17 nových ocelových stožáru se svítidly. Na přeložení sdělovacího kabelu bylo použito 310m chráničky. Závěrečné vegetační úpravy si vyžádaly založení 1971,65m2 trávníku, výsadbu 41 keřů a 18 stromů. Díky tomuto projektu se budou obyvatelé a žáci místní školy cítit v těchto zrekonstruovaných ulicích lépe, rozšířila se možnost parkování a zlepšila bezpečnost a plynulost provozu.


Město Cheb

2010

Stavební úprava dvorního traktu - Cheb, ulice Valdštejnova, Evropská a Mánesova

 • Více informací o projektu

  Úkolem veřejné zakázky byla stavební úprava dvorního traktu ulic Valdštejnova, Evropská, Mánesova. Při stavbě byl obnoven asfaltový kryt vozovky o povrchu 1130m2, dále bylo položeno 880m2 dlažby, uloženo 450m silniční obruby, 200m chodníkové obruby, vystavěno 8 uličních vpustí, 9 revizních šachet a na odvodnění položeno 195m potrubí PVC DN (100, 150), potrubí Ultra Rib2 250, 1 lapol, 1 teleskopický hydrant a 2 záchytné jímky o objemu 25m3. Na nové veřejné osvětlení bylo položeno 176m kabelu CYKY a postaveny 4 nové ocelové stožáry se svítidly. Na přeložení sdělovacího kabelu bylo použito 308m chráničky. Závěrečné sadové vegetační úpravy si vyžádaly výsadbu 1540 keřů a 15 stromů s obalem, 4 lavičky, 3 věšáky na prádlo a 2 odpadkové koše. Díky úpravě dvorních traktů pociťují jejich obyvatelé zkvalitnění životního prostředí.


Město Cheb

2009

Cyklostezka Cheb – Waldsassen II. etapa ev.č. VZ 60026264

 • Více informací o projektu

  II. etapa výstavby cyklostezky Cheb – Waldsassen měla za úkol výstavbu cyklostezky mezi oblastmi Slapany a Podhrad. Tato etapa cyklostezky je vedena v trase staré železnice. Na cyklostezku bylo potřeba 8400 m2 asfaltu, dále bylo vytvořeno 8000m2 příkopů, 280m2 krajnice, osazení 102m dřevěného zábradlí, opravu 2 mostů, odstranění 12000m2 křovin a 5307 stromů o Ø700-300mm včetně pařezů. Díky této cyklostezce mohou obyvatelé cyklostezku využívat k výletům, cestování a sportování.


Město Cheb

2009

Rekonstrukce ulice - Cheb, Palackého

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu byla rekonstrukce ulice Palackého. Na komunikaci bylo potřeba 1557,5m2 asfaltu, položení 1327m2 dlažby, a  1078m obruby. Na veřejné osvětlení bylo potřeba 2 stožárů veřejného osvětlení a 2 svítidel. Dešťové kanalizace byla provedena v délce 173m potrubí DN (250, 150). Hlavní řad NTL plynovod byl proveden o délce 975,6m z potrubí PE (d315, d225, d160, d110) a plynovodní přípojky o délce 74,7m z potrubí PE d63.  Díky této rekonstrukci byla vyřešena dopravní situace v ulici a snížena možnost havárií na kanalizaci a plynovodu. 

Optimo consulting s.r.o.