STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Komunikace, chodníky, cyklostezky

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

Město Cheb

2009

Řešení dopravní situace - Cheb, ulice Matěje Kopeckého

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu bylo řešení dopravní situace a oprava komunikace. Oprava byla provedena v tomto objemu: položení 976m2 asfaltu, položení 1028m2 dlažby, 565m obruby, 130m2 žulové kostky a uložení 11 stožárů veřejného osvětlení a 11 svítidel. Díky této opravě byla vyřešena dopravní situace v ulici a zlepšila se doprava a pohyb v této ulici.


Město Cheb

2009

Komunikace a inženýrské sítě pro RD Cheb Háje Jih - 2. etapa - Cheb, Háje

 • Více informací o projektu

  Předmětem této veřejné zakázky bylo dovedení inženýrských sítí na hranici všech parcel pro RD a komunikaci pro obytnou zónu v Hájích.

  Výstavba komunikace se skládala z konstrukčních vrstev komunikace včetně asfaltů, pokládky dlažby, položení obruby a výstavby uličních vpustí.

  Výstavba dešťové kanalizace v rozsahu 378m se skládala z potrubí UR-2 DN (300, 250), PVC KG DN150, 3 kusů kanalizačních šachet DN 1000, 12 revizních šachet DN 600, 4 spádišťové šachty-čedič DN 1000 a 6 uličních vpustí.

  Výstavba vodovodu se skládala z hlavního řadu, který je postaven ze 108m potrubí PE d110, vodovodních přípojek z 33m potrubí PE d32 a 1 podzemní hydrant DN 80.

  Výstavba STL plynovodu se skládala z hlavního řadu, který je postaven z 78m potrubí PE 100 d 90, plynovodních přípojek z 33m potrubí PE 100 d32 a 5 plastových pilířů HUP.


Město Cheb

2009

Úprava MK - Cheb, ulice Do Zátiší

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu byla úprava komunikace ulice Do Zátiší. Oprava byla provedena v tomto objemu: položení 1845m2 asfaltu, položení 555m2 dlažby, 795,5m2 vegetační tvárnice, 932m obruby, uložení 13 stožárů veřejného osvětlení a 13 svítidel, položení dešťové kanalizace v délce 45,66m potrubí DN150 a 5 uličních vpustí a vyřešení dopravního značení 9 kusy svislého značení a 73m2 vodorovného značení. Díky této opravě byla vyřešena dopravní situace v ulici a zlepšila se doprava a pohyb v této ulici.


Město Cheb

2008

Páteřní cyklostezka SO 17 - Cheb, Ottův jez - Joštova

 • Více informací o projektu

  Tato část výstavby cyklostezky páteřní cyklostezky po městě Cheb měla za úkol výstavbu trasy mezi oblastmi Joštova ulice a Ottův jez. Na cyklostezku bylo potřeba 1612,4 m2 asfaltu, osazení 1832m obrubníku, 62m zábradlí, postavení veřejného osvětlení o 14 ocelových stožárech se svítidly, založení 1356m2 trávníku a uložení 6 laviček, 3 odpadkových košů a 2 stojanů na kola. Díky této cyklostezce mohou obyvatelé cyklostezku využívat k výletům, cestování, a sportování.


Obec Tři Sekery

2008

Stavební úpravy místní komunikace - Tři Sekery

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu byla úprava místní komunikace a její odvodnění. Na komunikaci bylo potřeba 727m2 asfaltu, položení 240m2 dlažební kostky, a  561m obruby. Dešťová kanalizace byla provedena v délce 186m. Na hlavní kanalizační řad bylo použito potrubí DN (100, 150), dále byly v rámci kanalizace vystavěny 4 revizní šachty, 1 uliční vpusť, 1 výústní objekt a položeno 24m odvodného žlabu. Díky úpravě místní komunikace bylo vyřešeno její odvodnění a dopravní situace 

Optimo consulting s.r.o.