STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Komunikace, chodníky, cyklostezky

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

Město Cheb

2007 - 2008

Úprava vnitrobloku p.p.č.2273/76 - Cheb, Kasární náměstí

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu byla úprava vnitrobloku na Kasárním náměstí Cheb. Oprava byla provedena v tomto objemu: položení 143m2 asfaltu, položení 565,5m2 dlažby, 290m obruby, uložení 4 stožárů veřejného osvětlení a 4 svítidel, položení dešťové kanalizace v délce 63m potrubí DN(250, 150). Díky této opravě byl vyřešen a zlepšen pohyb po vnitrobloku Kasárního náměstí v Chebu.


Město Cheb

2008

Autobusová zastávka pro MHD - Cheb - Háje, ulice Požárníků

 • Více informací o projektu

  Účelem projektu bylo vystavění autobusové zastávky v ulici Požárníků v Chebu. Na postavení zastávky bylo zapotřebí položení 212m2 dlažby, 20m2 asfaltu, uložení 80m obruby, 1 zastávkový přístřešek, 1 odpadkový koš a 2 lavičky. Díky této stavbě autobusové zastávky se zlepší pohodlí dopravy po Chebu pomocí MHD. 


Město Cheb

2008

Rekonstrukce ulice Sportovců a Šumavská vč. IS - Cheb


Obec Tři Sekery

2008

Stavební úpravy místní komunikace - Tři sekery

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu byla úprava místní komunikace a její odvodnění. Na komunikaci bylo potřeba 727m2 asfaltu, položení 240m2 dlažební kostky, a  561m obruby. Dešťová kanalizace byla provedena v délce 186m. Na hlavní kanalizační řad bylo použito potrubí DN (100, 150), dále byly v rámci kanalizace vystavěny 4 revizní šachty, 1 uliční vpusť, 1 výústní objekt a položeno 24m odvodného žlabu. Díky úpravě místní komunikace bylo vyřešeno její odvodnění a dopravní situace. Trasa A, ppč.2569/1 k.ú.


Obec Okrouhlá

2008

Opravy místních komunikací - Okrouhlá

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu byla oprava místních komunikací v obci Okrouhlá. Místní komunikace o rozsahu 952m2 byly opraveny živičnou směsí a další cesty byly vyspraveny 185t recyklátu. Díky této opravě se zlepšila sjízdnost komunikací v obci Okrouhlá. 

Optimo consulting s.r.o.