STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Komunikace, chodníky, cyklostezky

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

Město Cheb

2007

Rekonstrukce dvorního traktu - Cheb, Šlikova ulice

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu byla rekonstrukce dvorního traktu ve Šlikově ulici. Na komunikaci bylo potřeba 50m2 asfaltu, pokládka 925m2 dlažby, uložení 355m obruby a 18m betonových palisád. Na odvodnění traktu bylo použito 212m potrubí UR2 PP DN (250, 150, 100) a vystavěno 6 betonových revizních šachet a 4 betonové uliční vpusti. Vodovod byl postaven o délce 37m z potrubí PE 100 SRD 17,6 d90 a byl postaven 1 nadzemního hydrantu. Na veřejné osvětlení bylo použito 113 m kabelu CYKY a postaveny 3 ocelové stožáry se svítidly. Dále byly provedeny sadové úpravy v podobě výsadby stromů a další zeleně. Díky tomuto projektu se zlepší dopravní řešení ve vnitrobloku a pro obyvatele zpříjemní tento prostor. 


Obec Třebeň

2007

Hrubé terénní úpravy komunikací 14 RD - Třebeň

 • Více informací o projektu

  Předmětem projektu byly terénní úpravy k založení místní pozemní komunikace obytné zóny pro 14 RD. Štěrkové podkladní vrstvy byly provedeny v rozsahu 2360m2. Na odvodnění bylo potřeba 610m drenážního potrubí DN (150, 100), vykopání 144m3 vsakovacích jam, položení 2360m2 geotextilie a vystavění revizní šachty dešťové kanalizace DN 1000. Díky tomuto projektu byl postaven základ komunikace k RD a bylo provedeno její odvodnění. 


Město Skalná

2006

Rekonstrukce a posílení dopravní infrastruktury - Skalná u Chebu

 • Více informací o projektu

  CZ2003/005-095.01/01-0012


Město Cheb

2006

Rekonstrukce komunikace - Cheb, ul. k Nemocnici


Město Bezdružice

2006

Rekonstrukce části místní komunikace - Bezdružice, ulice Revolučních Gard

 • Více informací o projektu

  CZ2003/005-095.01/01-0013 

Optimo consulting s.r.o.