STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Činnosti společnosti STAMOZA

Nosným programem firmy je výstavba a komplexní rekonstrukce komunikací a chodníků, výstavba a rekonstrukce kanalizací, vodovodů, plynovodů a běžná stavební činnost.

  • komunikace, chodníky, cyklostezky
  • základní technické vybavení pro výstavbu RD - komplexní výstavba inženýrských sítí
  • vodohospodářské stavby - kanalizace, vodovody, ČOV
  • vodohospodářské stavby - rybníky - výstavba,odbahnění
  • plynovody STL, NTL, plynové přípojky
  • vysokoprofilová trubní vedení pro dopravu kapalných a plynných médií
  • potrubní systémy pro průmyslová zařízení a elektrárny
  • dálkovody a rozvody tepla
  • tlakové zkoušky vodou, vzduchem
  • stavební činnost včetně rekonstrukcí objektů

 

Optimo consulting s.r.o.