STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Vodohospodářské stavby

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

paní M. Říhová

2008

Odbahnění rybníku na p.p.č.134, k.ú - Lipoltov

  • Více informací o projektu

    Předmětem zakázky bylo odbahnění rybníka. Odbahnění obsahovalo odstranění 0,163 ha travin, dřevin, rákosu a odkopávky, přemístění a uložení bahna o objemu 491m3.

  • Fotografie


Ing. Nečesánek

2008

Zemní práce a úprava hráze rybníka - Horní Lipina 

Optimo consulting s.r.o.