STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Výstavba RD - inženýrské sítě

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

Obec Vintířov

2017

6. etapa výstavby RD ve Vintířově

 • Více informací o projektu

  Předmětem plnění veřejné zakázky byla výstavba infrastruktury (kanalizace, vodovod, plynovod)  včetně přípojek pro budoucí výstavbu rodinných domů v severovýchodní části zastavitelného území obce na rozvojové ploše severně od průjezdního úseku silnice Chodov - Vintířov. Dopravní infrastrukturu tvoří prodloužení a propojení stávajících místních komunikací. Nové parcely pro výstavbu RD jsou dopravně připojené z navržené komunikace. Přístup pěších je po chodníku podél silnice a dále prostorem obytné zóny. Místní komunikace je osvětlena veřejným osvětlením.


Město Cheb

2010

Teplovodní přípojka plaveckého bazénu - Cheb

 • Více informací o projektu

  Jednalo se zde o napojení teplovodu teplovodní přípojkou na objekt plaveckého bazénu. Teplovodní přípojka byla sestavena z 372m potrubí DN (50, 80). Dále bylo nataženo 170m optického kabelu. Teplovod je využíván k vytápění objektu bazénu a k ohřevu vody.


Město Cheb

2011

Komunikace a IS pro RD - Cheb, Háje JIH – 2. Etapa

 • Více informací o projektu

  Předmětem této veřejné zakázky bylo dovedení inženýrských sítí na hranici všech parcel pro RD a komunikaci pro obytnou zónu v Hájích.

  Výstavba komunikace se skládala z konstrukčních vrstev komunikace včetně asfaltů, pokládky dlažby, gravitační opěrné stěny z bet. tvarovek ASTRA, položení obruby a výstavba uličních vpustí.

  Výstavba dešťové kanalizace se skládala z hlavního řadu, který je postaven z potrubí UR-2 DIN, PVC KG (DN250, DN300) a kanalizačních přípojek z potrubí PVC KG DN 150.

  Výstavba veřejného osvětlení, která se skládá z pokládky kabelů a osazení stožárů a přeložka sdělovacího místního a dálkového kabelu.

  Výstavba STL plynovodu se skládala z hlavního řadu, který je postaven z potrubí PE 100 d 90 a plynovodních přípojek z potrubí PE 100 (d25, d32). 


Město CHEB

2008 - 2009

Komunikace a IS pro RD, Háje JIH I.a II.etapa - Cheb - Háje

 • Více informací o projektu

  Předmětem této veřejné zakázky bylo dovedení inženýrských sítí na hranici všech parcel pro RD a komunikaci pro obytnou zónu v Hájích.

  Příprava staveniště se skládala ze sanace 5484m2 zemní pláně popílkem, 495m drenážního systému včetně šachet a pokládky 940m provizorní panelové cesty.

  Výstavba komunikace se skládala z konstrukčních vrstev komunikace včetně asfaltů o povrchu 3594m2, pokládky 1270m2 dlažby, položení 2004m obruby a výstavby 24 uličních vpustí.

  Výstavba splaškové kanalizace včetně přípojek v rozsahu 917,2m se skládala z potrubí UR-2 DIN DN 250 a PVC KG DN 150.

  Výstavba dešťové kanalizace včetně přípojek v rozsahu 816m se skládala z potrubí UR-2 DIN DN (400, 300, 250, 200) a PVC KG DN 150.

  Výstavba vodovodu včetně přípojek v rozsahu 731m se skládala z potrubí PE-100 d(110, 90, 32).

  Výstavba STL plynovodu včetně přípojek v rozsahu 658m se skládala z potrubí PE-100 d(90, 63, 50, 32, 25).

  Výstavba veřejného osvětlení v rozsahu pokládky 552m kabelu a osazení 22 ocelových stožárů se svítidly.

  Přeložení místního a dálkového sdělovacího kabelu o délce 1360m.


Eurovia CS a.s.

2009

Rekonstrukce inženýrských sítí v Karlovarském kraji


1.
2.
3.

 

Optimo consulting s.r.o.