STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Výstavba RD - inženýrské sítě

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

ZAPA beton a.s.

2009

Servisní betonárka ZAPA SO - Aš, Nový Žďár

 • Více informací o projektu

  vodovod a SO 10 STL plynovod


Město Tachov / STRABAG

2007 - 2008

IS pro RD - I. a II. etapa - Tachov, Americká ulice


 Rekonstrukce ulic Sportovců, Šumavské a IS - Cheb, Háje

 • Více informací o projektu

  Předmětem této veřejné zakázky bylo dovedení inženýrských sítí na hranici pozemků a komunikaci pro lokalitu Háje.

  Výstavba komunikace se skládala z konstrukčních vrstev komunikace včetně asfaltů o povrchu 1607m2, pokládky 702m2 dlažby a uložení 764m obruby.

  Výstavba dešťové kanalizace včetně přípojek v rozsahu 188m se skládala z potrubí UR2 PP DN (300, 250), potrubí PVC DN 150 a 5 revizních šachet.

  Výstavba splaškové kanalizace včetně přípojek v rozsahu 127m se skládala z potrubí UR2 PP DN 250, potrubí PVC DN 150 a 4 revizních šachet.

  Výstavba vodovodu včetně přípojek v rozsahu 71m se skládala z potrubí PE DN 80.

  Výstavba STL plynovodu včetně přípojek v rozsahu 187m se skládala z potrubí PE d(63, 25) a vystavěním 7 pilířků S 2300.

  Výstavba veřejného osvětlení v rozsahu pokládky 64m kabelu a osazení 6 ocelových stožárů se svítidly.

  Předmětem zakázky bylo odbahnění rybníka. Odbahnění obsahovalo odstranění 0,163 ha travin, dřevin, rákosu a odkopávky, přemístění a uložení bahna o objemu 491m3. 


Město Dačice

2006

ZTI III. Etapa - Dačice, sídliště Nivy


Město Jindřichův Hradec

2004 - 2010

Výstavba základní technické vybavenosti pro atriové domy v lokalitě Hvězdárna – Jižní svah v Jindřichově Hradci

 • Více informací o projektu

  Předmětem této veřejné zakázky bylo dovedení inženýrských sítí na hranici všech parcel pro RD a komunikaci pro lokalitu Hvězdárna. Projekt byl realizován postupně po jednotlivých 4 etapách.

  Výstavba komunikace se skládala z konstrukčních vrstev komunikace včetně asfaltů o povrchu 3623m2, pokládky 2820m2 dlažby.

  Výstavba splaškové kanalizace včetně přípojek v rozsahu 1107m se skládala z potrubí KT DN (250, 150).

  Výstavba dešťové kanalizace včetně přípojek v rozsahu 1313m se skládala z potrubí PVC DN (400, 300, 200, 150).

  Výstavba vodovodu včetně přípojek v rozsahu 1030m se skládala z potrubí LT DN 100 a potrubí PE d32.

  Výstavba STL plynovodu včetně přípojek v rozsahu 898m se skládala z potrubí PE d(90, 63, 32).

  Výstavba veřejného osvětlení v rozsahu pokládky kabelu a osazení ocelových stožárů se svítidly.

  Sadové úpravy v rozsahu založení trávníku, vysázení stromů a keřů.

  Předmětem zakázky bylo odbahnění rybníka. Odbahnění obsahovalo odstranění 0,163 ha travin, dřevin, rákosu a odkopávky, přemístění a uložení bahna o objemu 491m3. 


1.
2.
3.

 

Optimo consulting s.r.o.