STAMOZA

Areál STAMOZA

Terénní úpravy

Komunikace

Říční toky

Komunikace

Vodní nádrže

Říční toky

Stěny

Areál společnosti STAMOZA.

Pohled na areál společnosti STAMOZA

Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5.

Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery.

Úprava břehu říčního toku.

Úpravy a stavby komunikací

Čištění vodních nádrží

Sanace říčních toků.

Opěrné a gravitační stěny.

Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb Stamoza Cheb
Areál společnosti STAMOZA. Pohled na areál společnosti STAMOZA Terénní úpravy pro stavbu rychlostní komunikace R5. Výstavba pěší komunikace v obci Tři Sekery. Úprava břehu říčního toku. Úpravy a stavby komunikací Čištění vodních nádrží Sanace říčních toků. Opěrné a gravitační stěny.
 
 

Významné stavby

 Investor
 Doba výstavby
 Název stavby

Město Cheb

2009

Úpravy plochy ppč.2723/3 za MěÚ Cheb - Cheb, Školní ulice Město Cheb

2008

Úprava starých hrobek, Chebský hřbitov - Cheb

  • Více informací o projektu

    Předmětem projektu byla kompletní oprava 54 starých německých kamenných hrobek. Na opravu každé hrobky byla provedena studie a konzultace s Ing. Arch L. Vystydem. Ke každé hrobce bylo přistupováno individuálně kvůli rozdílnému charakteru a stavu hrobek. Opraveny byly např. hrobky s názvy Familie Kranich, Familie Adler, Familie Blomann… Dále byly hrobky odvodněny pomocí 235m drenážního potrubí DN150, 4 plastových šachet DN400 a 1 revizní šachty DN1000. Díky tomuto projektu bylo opraveno a odvodněno 54 hrobek, hrobky tvoří předěl staré a nové části Chebského hřbitova. 


Město Cheb

2008 - 2009

Rozšíření hřbitova - Cheb, Dolní Dvory

  • Více informací o projektu

    Předmětem projektu bylo rozšíření hřbitova v Chebu. Při rozšíření hřbitova byl postaven hřbitovní vodovod o délce 174,5m z potrubí PE d25/32 a 3 revizní šachty. Ke komunikaci slouží nově vystavěné maltové cesty o povrchu 1544m2, štěrkové cesty o povrchu 1056m2 a dlážděné cesty o povrchu 663m2. Dále sem bylo dodáno 6 kusů kamenných prvků, 1 dřevěný kříž a byly zde udělány sadové úpravy. Díky tomuto projektu je území hřbitova Cheb rozšířeno a upraveno.


Město Ostrov nad Ohří

2006 - 2007

Historický Ostrov - IV. etapa - Ostrov nad Ohří

  • Více informací o projektu

    Účelem veřejné zakázky byla reminiscence zámeckého parku v památkové zóně v Ostrově nad Ohří. Realizace projektu se skládala ze sadových úprav, výsadby stromů a keřů, mobiliáře, kamenických prací, vystavění maltových cest o povrchu 14 108m2, výstavby závlahového systému o délce 4 339m a výstavby veřejného osvětlení. Díky tomuto projektu nabízí zámecký park ideální místo na procházky a relaxaci. 


1.
2.

 

Optimo consulting s.r.o.