EURO CERT
9001
14001
45001
TPG 92301
Politika kvality
GDPR

Systém řízení jakosti ISO

Společnost STAMOZA zavedla a používá v oboru výstavby pozemních komunikací, inženýrských sítí a vodohospodářských staveb integrovaný systém řízení jakosti, enviromentálního managementu a managementu BOZP. Společnost má integrovaný certifikovaný systém u certifikační společnosti EURO CERT CZ:

  •  dle ČSN EN ISO 9001 – systém managementu jakosti (QMS)
  • dle ČSN EN ISO 14001 – systém environmentálního managementu (EMS)
  • dle ČSN ISO 45001 – systém managementu BOZP
  • Společnost má zavedený systém jakosti ve svařování v souladu s ČSN EN ISO 3834-3
  • Certifikát pro práce na plynárenských zařízeních – certifikace GAS – rozsah G-S2, P3, N1, N2

Certifikát GAS: STAMOZA po recertifikaci v prosinci 2021 získala Certifikát k činnostem prováděným na plynárenských zařízeních – (Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o.) – číslo certifikátu 0335/2015 – udělený dle TPG 923 01:2015 v rozsahu : G-S2, P3, N1, N2

  • G-S2 – montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z oceli v otevřených výkopech o světlostech bez omezení a max. provozním přetlaku  do 5 bar vč.;
  • P3 – montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylénu v otevřených výkopech o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení;
  • N1 – bezvýkopové kladení plynovodů o délce nad 30 m metodou strojního vtažení PE potrubí o menším průřezu do předem zatažené chráničky o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
  • N2 – bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů prováděné metodou strojního vtažení PE potrubí o menším průřezu bez následné výplně meziprostoru o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení