STAVBY V REALIZACI

KOMUNIKACE
KANALIZACE
VODOVODY
PLYNOVODY

O SPOLEČNOSTI

Společnost STAMOZA, společnost s ručením omezeným vznikla v květnu 1992 a ve své činnosti navazuje na stavebně montážní činnost společnosti Západočeské plynárny Plzeň, závod Cheb.

Mezi lety 2005-2018 ve společnosti STAMOZA působila firma Franz Kassecker GmbH (D, Waldsassen).

Nosným programem firmy je komplexní výstavba inženýrských sítí, tedy kanalizací, vodovodů, plynovodů, rekonstrukce chodníků a komunikací a běžná stavební činnost včetně rekonstrukcí jednotlivých objektů.

  • komunikace, chodníky, cyklostezky
  • základní technické vybavení pro výstavbu RD – komplexní výstavba inženýrských sítí
  • vodohospodářské stavby – kanalizace, vodovody, ČOV, ČSOV
  • vodohospodářské stavby – rybníky – výstavba, odbahnění
  • plynovody STL, NTL, plynové přípojky

NAŠI PARTNEŘI

Firma JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. úzce spolupracuje s firmou STAMOZA, a to jak v oblasti technického poradenství, materiálně technického vybavení , tak i v oblasti odborných pracovišť. www.jhmont.cz